SHARE

วิทยาศาสตร์การกีฬาทางเลือกใหม่เพิ่มศักยภาพเป็นสิงที่จะเข้ามาช่วยให้มีการก้าวพัฒนาของ นักกีฬาทุกประเภท รวมถึงนักฟุตบอล  ซึ่งล้วนต้องมีการเตรียมพร้อมร่างกายให้มีความพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับคู่แข่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับนักกีฬาไทยนั้น ความเสียเปรียบทางด้านสรีระ ความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายก็มีไม่เท่ากับประเทศอื่นๆ  หลักการนี้จึงจำเป็นมากสำหรับนักกีฬาที่มีความเสียเปรียบคู่แข่งหลายๆด้าน ดังนั้นการนำหลักการดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย นอกจากจะเป็นการสร้างและพัฒนาให้ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยลดทอนในความบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายด้วย นักกีฬาส่วนใหญ่อาจมีการปะทะกันในระหว่างการแข่งขัน อาทิกีฬาฟุตบอลที่เห็นได้ชัด เมื่อไหร่ที่ไทยลงแข่ง ความแข็งแกร่งของกระดูก ความสูงของร่างกายย่อมเทียบไม่ได้กับทีมอื่นๆเลย

บอลไทย

ดังนั้น ด้านสรีรวิทยาการกีฬา โภชนาการศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์การกีฬา จึงจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ทางสมาคมการกีฬาต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาทั้งทางศักยภาพทางร่างกายให้เอื้อประโยชน์ต่อนักกีฬามากที่สุด  ลงรายละเอียดลึกๆสำหรับการใช้หลักการทางด้านต่างๆ อาทิ ทางด้านสรีรวิทยาการกีฬา เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของร่างกายในการใช้พลังงาน ต่อการทำงานของร่างกาย  การฝึกร่างกายในมวลอาการร้อน อากาศเย็น  เพื่อร่างกายสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสภาวะอากาศ สามารถอยู่ในเกมได้เป็นระยะเวลายาวนาน พลังงานดึงไปใช้ให้เต็มที่ในทุกการแข่งขัน ทั้งในระยะเวลาอันสั้น และตลอดเกม  ,หลักการด้านโภชนาการศาสตร์การกีฬา เป็นปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกัน เป็นเรื่องของอาหารกับกีฬาฟุตบอลที่เกี่ยวข้องกับร่างกายต้องดึงไปใช้ให้เหมาะสมกับการสร้าง ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ร่างกายให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะตระหนักทั้ง อาหารก่อนเล่นกีฬา ระหว่างเล่นกีฬา และหลังการเล่นกีฬา อาหารเสริมต่างๆเพิ่มเติม เน้นย้ำถึงปริมาณอาหารและช่วงเวลาการรับประทานด้วยเช่นกัน และ เครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ด้วย , จิตวิทยาการกีฬา เป็นเรื่องของสภาพจิตใจต่อการแข่งขัน  รวมถึงระหว่างการฝึกซ้อม  สภาวะจิตใจก่อน ระหว่างและภายหลังการเล่นกีฬา ความมานะทุ่มเทในการเล่นกีฬา สมาธิ   ความเครียด ความกังวล  ความตื่นเต้นกับการเล่นกีฬา , ด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา เป็นเรื่องของการสภาวะร่างกาย น้ำหนักของร่างกาย แรง และความเร็ว ศักยภาพการเล่นฟุตบอล การถ่ายโอนน้ำหนักของร่างกาย และทิศทางของแรง ที่ใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เป็นหลัก และสุดท้ายคือ ด้านเวชศาสตร์การกีฬา เกี่ยวกับทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยที่มีผลจากกีฬาฟุตบอล สาเหตุของการบาดเจ็บ บริเวณบาดเจ็บ อาการบาดเจ็บ การป้องกัน การใช้ยาที่เกี่ยวข้อง การดูแลร่างกายให้อบอุ่นและการยืดกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อ ในขณะเล่นฟุตบอล ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ล้วนมีความสำคัญมากกับวงการกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอลทีมชาติไทย หวังว่าทางสมาคมที่เกี่ยวข้องจะเร่งพัฒนาด้านนี้ให้นักกีฬาได้มีโอกาสได้เพิ่มศักยภาพตนเองโดยอาศัยองค์ประกอบเพิ่มเติมตามที่กล่าวมา  ……………………………………….ผู้เล่นคนที่ 12

 

ภาพประกอบ : ข่าวสด ,มติชน . sportringside

LEAVE A REPLY

*